علمی،فرهنگی، سیاسی،اجــتماعی

ضرورت ایجاد نصاب تعلیمی جدید برای تعلیمات عالی مسلکی

 

 

با نشستن کبوتر صلح بر پیکر نیمه جان کشور عزیز ما افغانستان مکاتب به روی دختران و پسران بازشد.  زنان و دختران که محرومترین قشر جامعه را تشکیل می دهند در دوره سیاه  گروه طالبان از نعمت  آموزش و پرورش محروم بودند راهی مکاتب و دانشگاه ها شدند.  تعلیم و تربیه که اساس و بنیاد جامعه را می سازد و یکی از اولویت های کاری دولت است مسئولین معارف تلاش نمودند تا نصاب تعلیمی مناسب را غرض فراگیری علم و دانش ، دانش آموزان تدوین نماید اما تا حال یک نصاب جدید که همخوانی با پیشرفت فن اوری روز داشته باشد و جوابگوی خواست قشر جوان باشد  و مشکلات آنها را مرفوع سازد ارائه نشده است . از سوی هم روی تطبیق نصاب تعلیمی  تفاهم کاری میان مقامات معارف وجود ندارد به گونه مثال پروسه تحت عنوان تدریس به زبان مادری را بررسی کنیم تطبیق آن در بسیاری شهرها عملا امکان پذیر نیست  چرا که هر آن برادر پشتون که در کابل زندگی می کند زبان فارسی دری را بهتر از پشتو تکلم می کند. آیا می شود آنرا جبرا از خواندن و نوشتن به زبان دری محروم ساخت به خاطری اینکه زبان مادری اش پشتو است؟ هم چنان سا یر زبان ها؟.   دنیا امروزی که بر بنیاد تکنالوژی (فن آوری ) پیشرفته استوار است بناَ نصاب تعلیمی نیز باید بر آن استوار و سازگار باشد. در معارف افغانستان بد بختانه مکاتب وجود دارد که تا حال نام از لابراتوار را شنیده اند ولی آنرا به چشم ندیده اند و تنها تدریس نظری قابل فهم و درک درست نبوده که ضرب المثل مشهور است که گویند (شنیدن کی بود مانند دیدن) درس که به شکل نظری تدریس می شود  برای دانشجو به درستی قابل درک نیست.

در تشکیل وزارت معارف افغانستان تعلیمات عالی وجود دارد که می توان از تعلیمات عالی اداره و حساب داری، انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ( فن آوری اطلاحات ) که مربوط وزارت مخابرات است که درین انستیتوت پروگرام های شامل MCP,  ,MCSE, CCNA, و امثال  برنامه های مربوط به تکنالوژی معلوماتی درج نصاب تعلیمی است اما نصاب تعلیمی که بتواند به شکل مدرن این برنامه ها را تطبیق نماید وجود ندارد و از سوی هم استادان که بالای مضامین فوق حاکم باشند و از عهده تدریس آن بدر آیند وجود ندارد لذا گفته میتوانیم که مضامین فوق به شکل نام نهاد وجود دارد اما بهره کافی از آن به دست نمی آید. انستیتوت اداره و حساب داری فعلی که قبلآ به نام لیسه تجارت مسمی بود مدت چند سال می شود که تا صنف چهاردهم در بخش های روزانه و شبانه دانشجو پزیرفته که تقریبآ کسانیکه از بهره تحصیل  در دانشگاه های کشور محروم شدند مشکل آنها را مرفوع ساخته است.

درین انستیتوت استادان لیسه تجارت در بدل حق الزمه نا چیز فی ساعت چهل افغانی در خدمت اولاد وطن قرار دارند که همه دانشجویان مدیون احسان شان استند ولی نکته که باید از جانب مسئو لین معارف در نظر گرفته شود این است که اساتید محترم به تکنالوژی جدید دسترسی ندارند و انستیتوت مزکور نیز با تکنالوژی جدید مجهز نیست و دانشجویان که از انستیتوت فارغ می شوند به موسسات اقتصادی جذب نمی گردند، لذا مسایل که از جانب استادان درس داده می شود باید به سیستم تکنالوژی جدید تدریس شود. مضامین اقتصاد ملی، اقتصاد تصدی، اقتصاد صنعتی، مبادی حقوق، حقوق تجارت، حقوق اداره ... همه از نوت های قبلی دانشگاه کابل است که امروز در دانشگاه هم تدریس نمی شود.  با پیشرفت علوم می بایست نوت های فعلی انستیتوت اداره و حساب داری  update  ( بروز )  شود و یا از منابع انترنتی تهیه و تدوین شود که به همه دانشجویان قابل دسترس  باشد.

در غیر آن آموزش و پرورش افغانستان با ضایع کردن منابع مالی داخلی و خارجی از کیفیت پایان برخوردار بوده و فارغان این موسسات تعلیمی از کار آیی مناسب برای بازسازی کشور برخودار نخواهند بود و همیشه تکیه ما با منابع کارشناسی بیگانه خواهد بود که با دست مزد گزاف به کار گماشته میشوند.  که این منابع انسانی بیگانه بنا به نا آشنایی به بافت فرهنگی اجمتماعی کشور و نبود امکانات که درخور شرایط کاری انها است  چندان موثر نخواهند بود.

 

 

 

نوشته شده توسط یما شیون در ساعت 15:58 | لینک  |